Du är här:

En hållbar affär

Vi är anslutna till FNs Global Compact sedan juli 2012, då Nordzucker undertecknade det internationella programmet. Det innebär att vi har förpliktat oss till att anpassa våra aktiviteter och strategier, så att de avspeglar de tio principerna i Global Compact rörande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Vi ser underskriften som ett viktigt och helt naturligt steg i vårt arbete med att fortsatta integrera hållbarhet i vår affär.

Vi är sedan 2012 medlem i Bonsucro, som står bakom en internationell certifieringsstandard med målet att förbättra de sociala, miljömässiga och ekonomiskt hållbara aspekterna i sockerrörsodlingen.

Vi beaktar rekommendationerna i den tyska Corporate Governance Code och rapporterar regelbundet på företagets prestanda.

Vi driver vår verksamhet i överensstämmelse med våra egna etiska regler, och den europeiska sockerindustrins Corporate Social Responsibility Code (CSR/Code of Conduct), och förväntar oss att alla våra samarbetspartners gör detsamma.

Våra förväntningar på våra leverantörer uttrycks i våra etiska regler för leverantörer.

Läs mer om Nordzuckers arbete med hållbarhet här: www.nordzucker-growing-together.com